Online Çizim

Gönye ve Pergel Masonluk sembolü vardır. Masonlar dünya çapında farklı lodges yılında düzenlenmiştir. Bir uluslararası hümanist ve takdirine dan özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve insanlar arasında hoşgörü hümanistler prensiplerine dayalı hayırsever kuruluş boyama