Online Çizim

Discordianism satirik bir dindir. Eriş, Greko-Romen tanrıçası anlaşmazlık ve kaos, Greko-Romen mitolojisi ilk bir Tanrı onların tanrıları. Ana fikir bu din ve felsefe var her şey kaos, siparişin ve bozukluk yanılsama hakkında temel kaos vardır. Kutsal kaos Discordianism ile ilişkili bir semboldür boyama